www.kerioptoelectronic.com

www.kerioptoelectronic.com    

透镜

     我公司的透镜是用晶体或光学玻璃制作的,如:宝石、硒化锌、锗、硅、融熔石英、氟化钙、氟化镁、肖特玻璃 BK7 等。


1) 平凸透镜

2) 平凹透镜

3) 双凸透镜

4) 双凹透镜

5) 新月形透镜

6) 成对透镜


7) 柱面透镜

 

部分透镜特征:
锗透镜;硅透镜
工作波长: 3-5um or 8-14um
直径公差: +0.0/ - 0.2mm  
厚度公差 : +/ - 0.2mm  
光圈 : λ/2
表面质量 : 60/40

   
版权所有:大连科瑞光电技术有限公司
电话:0086-411-86718439   传真:0086-411-86718439
E-mail:sales@kerioptoelectronic.com    kerioptics@hotmail.com